Firma

Strona główna / oferta / Firma

Majątek firmy

Wiemy jak ważny jest majątek każdej firmy. Dlatego posiadamy odpowiednie narzędzia aby zabezpieczyć go w jak najlepszy sposób. Co wchodzi w zakres takiego ubezpieczenia? Np. maszyny, urządzenia i wyposażenie, środki obrotowe, wartości pieniężne, sprzęt elektroniczny, nakłady inwestycyjne, mienie pracownicze lub osób trzecich.

Ubezpieczenie Floty pojazdów

Dla Klientów posiadających powyżej 20 pojazdów mamy atrakcyjną ofertę ubezpieczenia OC i AC, na warunkach flotowych.

OC firmy

Zakres odpowiedzialności cywilnej w ubezpieczeniach biznesowych może być wykupiony w dwóch wariantach: delikt oraz kontrakt. Jaka jest różnica?
OC deliktowa – to odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez czyn niedozwolony (o charakterze pozaumownym), np. poślizgnięciem się klienta na mokrej podłodze sklepu.
OC kontraktowa (odpowiedzialność umowna) –  to odpowiedzialność za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (umowy), np. szkoda w mieniu przyjętym do naprawy wyrządzona przez pracownika serwisu.

Ubezpieczenie grupowe dla pracowników

Jeżeli posiadasz min. 2 pracowników, to możemy przygotować dla Twojej Firmy indywidualną ofertę ubezpieczenia grupowego. Stworzymy ubezpieczenie idealnie dopasowane do potrzeb oraz ryzyka zawodowego. Dodatkowe świadczenia zdrowotne czy wypadkowe to cenny dodatek dla każdego pracownika.

Jesteś zainteresowany ofertą? Masz pytania?

Skontaktuj się z nami